Провери своята сметка Начини и места за плащане Съобщения за аварии Съобщения за планови ремонти Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

26.09.2013 г.

- р-а на М-САТ в кв.Чайка от 09 часа до 15 часа ;

-ж.к.Младост в р-а на бл.138,бл.139,бл.140 и ЦДГ от 09 часа до 15 часа;

-м.Прибой от 10 часа до 17 часа;

-бл.115 в ж.к.Младост от 10 часа до 15 часа;