НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Плащане по банков път

• Директен дебит –  текущото задължение се заплаща по банков път през разплащателната сметка на клиента,автоматично, всеки месец;
• Банкомат – като преведете дължимата сума чрез Вашата банкова карта;
• Платежно нареждане – като преведете дължимата сума  по сметка към банка 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 00

Моля, посочете в платежното абонатен номер - за физически лица или номер на платец за юридически лица.

Европроект