НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Проекти

Стартира процедура „Обучения за заети лица”

03.09.2018 г.
  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд   На 22.02.2018 год. "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД стартира изпълнението на договор № BG05M9OP001-1.021-0317-C01 по процедура „Обучения за заети лица” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Проектът „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите...... прочети още

Важно за откриването на нови партиди

07.03.2017 г.
„ВиК – Варна” ООД уведомява своите потребители, че е важно да знаят какви са изискванията за откриването на нови партиди на индивидуални водомери. Съгласно чл.30, т.2 и т.3 на Наредба 4 на МРРБ от 17-06-2005г. „водомерните възли трябва да бъдат изпълнени с водомери с импулсни изводи за дистанционно отчитане, като отчитащите електронни уреди на водомерите трябва да бъдат инсталирани в метално табло в помещението...... прочети още

Евросертификати

13.11.2014 г.
Бъдещи лаборанти се сдобиха с евросертификати след стаж във „ВиК – Варна” За втора поредна година ученици от професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев” бяха на ученическа практика по европейски проект във „ВиК – Варна” ООД. От февруари до октомври тази година те проведоха 240 часа теория и практика в реални условия в Лабораторния изпитвателен комплекс...... прочети още

Обновяване на Пречиствателна станция „Варна”

05.06.2013 г.
През  2003 г.,  между  българското  правителство  и  Европейската  комисия  бе  подписан Финансов  меморандум  за  финансиране  на  ИСПА  мярка  №2002/ВG/16/Р/РЕ/016 - "Интегриран  проект  за  подобряване  на  водния  цикъл  на  град Варна". Мярката е от група проекти за Черноморския басейн,  предложени за финансиране от ИСПА през 2002-2003 г. и е част от Българската национална програма за приоритетно изграждане...... прочети още

Подобряване на екологичното състояние в община Бяла

16.05.2013 г.
Подобряване на екологичното състояние в община Бяла чрез доизграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура, е целта на проекта, по който общината ще получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007–2013 г.”. За целта е разработен и защитен проект, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност - DIR – 51011116-C018 от 26.06....... прочети още

Обновяване на В и К мрежата в Аксаково по европроект

16.05.2013 г.
В процес на реализация в Аксаково е проект за подобряване на водоснабдителната и канализационната система, чиято цел е да се подобри градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води. Идеята за разработката и нейната защита пред институциите са дело на общината, а асоцииран партньор е „ВиК – Варна” ООД. Проектът  № DIR -51011116-36-120 се осъществява по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”....... прочети още
1 2